adatvédelmi szabályzat


1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.onlineborozas.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.onlineborozas.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató: ViTo Gastro Bt. (9700 Szombathely, Gazdag Erzsi u. 13 4/14.)
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztráció során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti az info@onlineborozas.hu címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és nem visszavonható.

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy ViTo Gastro Bt. (9700 Szombathely, Gazdag Erzsi u. 13 4/14.) által a www.onlineborozas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérések

Bármely felhasználónak joga van felvilágosítást kérnie a róla tárolt adatokról, illetve kérheti azok törlését (kivéve az adatok azon körét, melynek megőrzését a törvény előírja). Az ilyen kéréseket elküldheted az info@onlineborozas.hu címre.

Cookie használat

A weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal használatával minden látogató tudomásul veszi, hogy az oldal cookie-kat használ.

Adatvédelmi tisztviselő

Cégünk nem kötelezett adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatfeldolgozók:


Barion Payment Zrt.
Adatkezelés célja: Fizetéskezelés
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Adószám: 25353192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Honlap: www.barion.com

Paypal S.a.r.l.
Adatkezelés célja: Fizetéskezelés
Székhely: 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Adószám: LU 22046007
Honlap: www.paypal.com

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adatkezelés célja: domain és tárhely szolgáltatás
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Honlap: www.tarhely.eu

Octonull Kft. (Billingo)

Adatkezelés célja: számlázás
Székhely: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
Honlap: www.bliilingo.hu

Az oldal megtekintése nem lehetséges 18 év alatt

Az alkohol fogyasztás
18 éven aluliak számára
nem ajánlott

Elmúltál már 18?